POWRÓT

1. Katarzyna KRETKOWSKA

Radna, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca klubu Lewicy, społeczniczka, działaczka kobieca, aktywistka miejska, filolożka i historyczka kultury, specjalistka ds. funduszy UE i oświaty. Nauczycielka akademicka i szkolna, tłumaczka, obecnie uczy w zespole szkół na Łazarzu. Odważna, niezależna, znana ze skuteczności i konsekwencji. Z zasady bierze stronę słabszego, wyczulona na ludzką krzywdę, staje po stronie ludzi w obliczu biurokratycznych absurdów czy konfliktów z władzą. Nie toleruje bezduszności, wierzy w sprawiedliwość oraz to, że dla urzędników głos mieszkańców winien być rozstrzygający.

FACEBOOK KANDYDATKI

2. Maciej SZLINDER

Jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. Założyłem i działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, socjologiem i ekonomistą. Redaguję i piszę dla czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Napisałem książkę Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Stawiam na mieszkania komunalne, skuteczną politykę społeczną i dobrą komunikację publiczną.

Jako Wasz Radny będę walczył z ubóstwem, wykluczeniem i nierównościami społecznymi. Zorganizuję w Poznaniu program pilotażowy dochodu podstawowego.

FACEBOOK KANDYDATA

3. Maria ŁAZARZ

25 lat na Jeżycach, od 40 lat na Łazarzu - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 26, przewodnicząca Zarządu Osiedla Św. Łazarz, „Człowiek Roku Łazarza”, „Przyjaciel Łazarza”. Mama Martyny – studentki PP.

Chciałabym:

 • - Dbać o oświatę, remonty placówek, zajęcia dla dzieci
 • - Uczynić miasto przyjaznym młodym, seniorom i niepełnosprawnym
 • - Wspierać inicjatywy kulturalne
 • - Dbać o zmianę wyglądu i bezpieczeństwa ulic Łazarza Wildy I Jeżyc
 • - Remontować chodniki, zadbać o zieleń
 • - Połączyć kładką Łazarz z Wildą

4. Marian KRZYWOSZ

Zawsze na sercu leżało mi dobro Poznania, a w szczególności naszych pięknych starych dzielnic. Niegdyś pełniłem funkcję radnego na Jeżycach, a od 8 lat zasiadam w Radzie Osiedla Wilda, gdzie byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej.

Jako radny miasta Poznania przede wszystkim zajmę się:

 • - poprawą infrastruktury drogowej
 • - poprawą bezpieczeństwa w mieście
 • - dobrą współpracą z mieszkańcami

5. Małgorzata CZUBAŁA

KANDYDUJĘ, bo urodziłam się, wychowałam i rozpoczęłam pracę zawodową na Jeżycach. Bliskie są mi sprawy mieszkańców naszego Miasta i jego oświaty, nie tylko Jeżyc. CHCĘ: żeby Poznań był miastem nowoczesnym, dbającym o przestrzeń publiczną. Mieć wpływ na ofertę edukacyjną Miasta Poznania oraz na sprawne i skuteczne zarządzanie oświatą, które jest gwarancją rozwoju. JESTEM od 48 lat związana z poznańską oświatą m.in jako nauczyciel i były dyrektor jeżyckiego Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat”. Moje sukcesy zawodowe związane są z „Tęczowym Światem”.

6. Dawid MAJEWSKI

Jeżyczanin, Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej. Z zawodu fotograf i filmowiec. Jeden z współzałozycieli Partii Razem. Związany z poznańskim środowiskiem kultury. Aktywista miejski. Walczył o rozpisanie konkursu architektonicznego na Kładkę przez Wartę. Członek wyróżnionego zespołu projektowego w konkursie na Park Rataje. Współorganizator protestów przeciwko TTIP. Fotografował wiele poznanskich demonstracji m.in. Czarne Protesty, Strajk Kobiet, Marsze Równosci, Łancuchy swiatła, protesty przeciwko reformie edukacji i manifestacje antyfaszystowskie.

Ważne kwestie, którymi chcę zajać się w Radzie Miasta Poznania:

 • - zwiększenie finansowania kultury do ponad 4% budzetu i preferencja dla mniejszych podmiotów podczas przyznawania środków
 • - walka ze smogiem i zwiększanie liczby kamienic podpiętych do cieplika miejskiego
 • - rozwój miejskiego programu mieszkaniowego, nowe budynki także w centrum
 • - podniesienie płac pracowników instytucji miejskich
 • - ochrona terenów zielonych przed deweloperami i zagwarantowanie przestrzeni placów i parków oraz usług publicznych w nowobudowanych dzielnicach
 • - tworzenie klauzul społecznych i preferencje w kontraktach dla przedsiebiorców, którzy zatrudniają na umowach o prace
 • - zwiekszenie kompetencji i budżetu Rad Osiedli
 • - priorytet dla komunikacji zbiorowej, rowerów i pieszych
 • - walka z dyskryminacją ze wzgledu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną

7. Wojciech ROHDE

Urodziłem się sześćdziesiąt lat temu w Poznaniu, przez pierwszych dwadzieścia lat mieszka- łem na Starym Mieście, a od czterdziestu lat na Jeżycach. Przez ten czas stały się one dla mnie i dla mojej rodziny małą ojczyzną, drogą tak samo dla Was jak i dla mnie. Zawsze miałem żyłkę społecznikowską, w latach osiemdziesiątych działałem w pierwszej Solidarności, ale do niedawna pochłaniało mnie głównie życie zawodowe i rodzinne.

Kandyduję do Rady Miasta, by głos zwykłych mieszkańców był tam słyszany.