POWRÓT

1. Beata URBAŃSKA

Zwracam się z osobistym, serdecznym apelem o udział w wyborach w dniu 21 października oraz oddanie głosu na kandydatów KWW Lewica.

Głosując na naszych kandydatów opowiadamy się za tym, aby Poznań stał się miastem mądrze rządzonym, w którym chce się żyć.

Swoją pracę w Radzie Miasta traktuję jak misję, bo wiem, że każde głosowanie to szansa na lepsze, wygodne, piękniejsze i lepiej zorganizowane życie dla nas, dla mieszkańców Poznania. Konsekwentnie sprzeciwiałam się zamykaniu dotychczasowych szkół, przedszkoli, podnoszeniu opłat i cen biletów, podrażaniu miejskich usług.

Poznań musi być miastem tanim, nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się i przyjaznym. Jako Radni Lewicy zabiegaliśmy o mieszkania komunalne, większą liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie in vitro, bezpłatną komunikację dla dzieci i seniorów, parki, tereny zielone, czy tak potrzebne chodniki i kosze na śmieci. Uwierzmy, że w naszym Poznaniu dzieci mogą mieć zajęcia pozalekcyjne pod dobrą opieką osiedlowych trenerów, seniorzy domy opieki dziennej pełne uśmiechu, troski i bezpieczeństwa. Młode rodziny wsparcie miasta w finansowaniu pierwszego mieszkania, a nie drenujące kredyty.

Miasto, którego pragniemy jest otwartym światopoglądowo, europejskim ośrodkiem kultury. Wspierające tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczość młodych ludzi.

Wiem, że moja wizja Poznania, to także Państwa marzenia i cele. Setki spotkań, które odbyłam podczas tej kadencji dały mi wiarę w to, że razem możemy zbudować Poznań, odpowiadający na potrzeby każdej i każdego.

Ta budowa to moje wielkie zobowiązanie do rzetelnej, sumiennej i uczciwej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Idąc na wybory, głosując, wierzę, że dacie mi Państwo szansę budowania, tworzenia lepszego Poznania.

FACEBOOK KANDYDATKI

2. Amadeusz SMIRNOW

Nazywam się Amadeusz Smirnow, urodziłem się i wychowałem w Poznaniu, z wykształcenia jestem filologiem i psychologiem. Jako aktywista społeczny od lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz udzielam się w lokalnych inicjatywach.

Chciałbym, by Poznań był przyjaznym i otwartym miastem, które nie tylko dba o potrzeby mieszkańców, ale także potrafi wypracować i wdrażać decyzje we współpracy z nami wszystkimi. Czasy, gdy miastem można było zarządzać jak prywatnym folwarkiem bezpowrotnie minęły - to my, mieszkańcy i mieszkanki Poznania mamy głos!

Pogoń za zyskiem nie może być ważniejsza od realnych interesów mieszkańców, dlatego:

 • - nie zgodzę się na zabudowę deweloperską klinów zieleni, bo stanowią one wartość nie do przecenienia dla mieszkańców Poznania
 • - będę walczył o silny i niezależny samorząd, który powinien stanowić przeciwwagę dla innych grup interesu, których potrzeby mogą być sprzeczne z potrzebami lokalnych społeczności
 • - chcę Poznania otwartego na ludzi niezależnie od ich koloru skóry, wyznania, czy orientacji seksualnej, w naszym mieście nie ma miejsca na nienawiść i wykluczenie
 • - chcę miasta, które dba o nasze bezpieczeństwo na drogach i pamięta o osobach z niepełnosprawnościami, dla których nawet małe bariery architektoniczne mogą okazać się przeszkodą nie do pokonania

Lewica buduje wspólnotę w Poznaniu!

FACEBOOK KANDYDATA

3. Tomasz DWOREK

Od 4 lat realizuję wspólnie z mieszkańcami projekty poprawiające życie na Starym Mieście. W Radzie Miasta Poznania chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie na Nowym Mieście, które dobrze znam, na którym przez wiele lat mieszkałem.

Jestem politologiem, pracownikiem Politechniki Poznańskiej, nauczycielem i wykładowcą, przez wiele lat byłem redaktorem naczelny Studenckiego Radia Afera, jestem radny na Starym Mieście, członkiem Zarządu Osiedla, autorem kalendarium historycznego na stronie www.lepszypoznan.pl. Nie należę do żadnej partii.

Działam na rzecz ochrony przestrzeni publicznej przed nadmierną zabudową, angażuję się w nasadzenia zieleni, remonty chodników oraz projekty rewitalizacji m.in. Garbar i terenów nad Wartą, jestem inicjatorem projektu Dobry Sąsiad, działam na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komunikacji.

Główne zadania:

 • - miejsca parkingowe dla mieszkańców [pierwsze powstały na Rybakach]
 • - więcej drzew, siłowni plenerowych i placów zabaw
 • - małe, ale ważne inwestycje: ławki m.in. w Antoninku, poprawa bezpieczeństwa na Głównej
 • - ochrona zieleni nad Maltą i uporządkowanie przestrzeni przy Kopcu Wolności
 • - rozwiązanie problemów Osiedla Maltańskiego
 • - promowanie czytelnictwa, wsparcie dla bibliotek
 • - tramwaj na Forteczną, lepsza komunikacja dla Antoninka i nowe stacje rowerowe
 • - okrągły stół dla rzeki Warty
FACEBOOK KANDYDATA

4. Marzena CIELOSZYK

Od 2015 roku jestem radną Osiedla Chartowo i Przewodniczącą tej Rady od 2016 r. Skutecznie zabiegałam o m.in. obronę terenów zielonych - wspólnie z mieszkańcami osiedla, lokalnymi działaczami i radnymi udało się powstrzymać dalszą zabudowę terenu tzw. "lasku przy os. Tysiąclecia", montaż latarni w części Parku przy os. Tysiąclecia, wybieg dla psów przy ul. Piaśnickiej, remonty chodników, monitoring - brałam udział w pracach na etapie powstawania projektów.

Moje projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim:

 • - PBO 2018 Remont holu w SP nr 6 na os. Rusa, projekt zrealizowany
 • - PBO 2019 "Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha, Tysiąclecia", ogłoszenie wyników do 30 października br.

Planowane działania w Radzie Miasta Poznania:

 • - ochrona istniejącej zieleni, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych i parkowych,
 • - zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi (w tym wymiana tramwajów na niskopodłogowe),
 • - poprawa warunków pobytu dzieci w placówkach oświatowych,
 • - zwiększenie jakości i częstotliwości sprzątania ulic i przystanków komunikacji miejskiej,
 • - tworzenie lokalnych miejsc integracji dla mieszkańców

5. Zbysław JANKOWSKI

Mieszkaniec Śródki od 2004 roku. Przez ten czas dał się poznać jako osoba życzliwa, uczynna, angażująca się w życie swojej okolicy. Miłośnik sportu. Organizuje takie wydarzenia jak Dzień Sąsiada, Wigilia Śródecka, Sprawa krótka – czysta Śródka i wiele innych. Swoją energię poświęca na działalność w stowarzyszeniu Śródeja, którego jest prezesem. Pracuje też na rzecz lokalnej społeczności jako radny osiedlowy. Jak sam mówi, ta aktywność nie byłaby możliwa bez wsparcia rodziny.

Moje priorytety to:

 • - bezpieczeństwo mieszkańców,
 • - spójna polityka architektoniczna,
 • - rozwój miasta

6. Magdalena SZUMIŃSKA

Magdalena Szumińska, 37 lat, wykształcenie wyższe, prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej, aktywistka i działaczka na rzecz praw osób LGBT+, członkini Stowarzyszenia Grupa Stonewall. Kandyduję ponieważ chce zmieniać Nasze miasto na otwarte i bezpieczne dla wszystkich, poprzez m.in. zainstalowanie monitoringu na oddalonych osiedlach oraz zapewnienie godnych warunków dla matek przebywających ze swoimi dziećmi w szpitalach. W Radzie Miasta dodatkowo skupi się na rozwoju miasta pod kątem turystycznym oraz wsparciu lokalnych biznesów.

7. Adam SUWART

8. Patryk PLUCIŃSKI

Mój program koncentruje się na zwiększeniu inwestycji i przedsięwzięć związanych z bezpieczną infrastrukturą, bezpieczeństwem na drogach, rozwojem bazy edukacyjnej i ośrodków pomocy społecznej, rozwojem bazy senioralnej i ofert pomocy osobom starszym i wykluczonym społecznie.

W szczególności chciałbym zabiegać o:

 • - bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw;
 • -bezpieczeństwo i oświetlenie dróg głównych i lokalnych;
 • -zwiększenie ilości dróg rowerowych i modernizacje istniejących, aby nie prowadziły donikąd i nie utrudniały ruchu pieszym;
 • -zwiększenie ilość stacji rowerów miejskich – brak ich na wielu osiedlach naszego okręgu;
 • -rozmieszczenie biletomatów w miejscach, gdzie kupno biletu nie jest możliwe;
 • -blokowanie budów deweloperskich kosztem terenów zielonych;
 • -rewitalizacje i rekultywacje terenów parkowych/zielonych i ich utrzymanie;
 • -zniesienie opłat adiacenckich i służebności
FACEBOOK KANDYDATA