POWRÓT

1. Antoni SZCZUCIŃSKI

Antoni Szczuciński, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki. Radny Rady Miasta Poznania, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Pracuje również w Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Jest członkiem wielu rad programowych instytucji kultury, m.in. Muzeum Narodowego i Archeologicznego, Teatru Muzycznego i Centrum Kultury Zamek. Założyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji RP w województwie poznańskim. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

„Kandyduję do Rady Miasta przekonany, że moja wiedza i doświadczenie sprzyjają rozwiązywaniu miejskich problemów. Ludzie spracowani, niedomagający zdrowotnie oczekują od swojego miasta uznania i pomocy, młodzi z kolei, szukając samodzielności życiowej potrzebują zachęty do pozostania w rodzinnym mieście, zaś rodzice wymagają, by miasto zadbało o wysoki poziom opieki i nauczania ich dzieci. A wszyscy razem chcielibyśmy chodzić po równych chodnikach, nie stać w korkach, mieć czyste powietrze i łatwy dostęp do kultury. By spełnić te oczekiwania przygotowaliśmy program „Lewica buduje”. Proszę zapoznać się z nim na stronie www.lewicabuduje.pl i rozważyć wsparcie naszego Komitetu Wyborczego w najbliższych wyborach do Rady Miasta Poznania.”

FACEBOOK KANDYDATA

2. Agnieszka ZIÓŁKOWSKA

Jestem Poznanianką z Grunwaldu. Aktywistką. Menadżerką kultury. Kandyduję, żeby móc skuteczniej działać na rzecz mieszkańców.

Chcę, żeby Poznań był przyjaznym i równościowym miastem, które dba o mieszkańców i razem z nimi podejmuje decyzje. Uważam, że radni powinni reprezentować rzeczywiste potrzeby obywatelek i obywateli, a nie deweloperów.

FACEBOOK KANDYDATKI

3. Paweł FILIPIAK

Poznań to moje miasto. Tu się urodziłem, uczyłem i studiowałem. Jestem prawnikiem i mediatorem sądowym. Budowałem w ramach stowarzyszenia swoją ulicę, działam w organizacjach samorządowych i przez trzy kadencje w Radzie Osiedla Kwiatowego. Jestem za wzmocnieniem kompetencji rad osiedli. Szczególnie opowiadam się za zmianami finansowania osiedli peryferyjnych, rozszerzaniem na ich terenie działalności kulturalnej, budową nowych dróg i chodników oraz zwiększeniem wspólnego bezpieczeństwa. Tunel pod ul. Grunwaldzką jest już projektowany.

Zobowiązuję się, jak dotychczas, tej sprawy dopilnować.

4. Grażyna ARASIMOWICZ-BANASZAK

Jestem osobą z wykształceniem wyższym, po 30 latach pracy na Uniwersytecie Medycznym przeszłam na emeryturę. Od wielu lat działam społecznie na rzecz lokalnej społeczności. Sześć lat temu podjęłam wolontariat w mieszkaniu chronionym. Obecnie jestem terapeutką zajęciową i pracuję w jednym z Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu, stąd bliska jest mi idea „Seniorzy dla Seniorów”. Interesuje mnie polityka społeczna oraz prozdrowotna. Pasjonuje mnie turystyka. Chętnie dzielę się swoją wiedzą o Poznaniu jako przewodniczka turystyczna. Działam również w Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania.

Jako radna Miasta Poznania chcę działać na rzecz:

 • - wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów prawnych,
 • - powrotu do aktywnego życia zawodowego osób będących poza nim,
 • - aktywizowania poznańskich seniorów
 • - tworzenia przyjaznego miasta bez barier architektonicznych,
 • - wsparcia inicjatyw równościowych dążących do zmniejszania wykluczenia społecznego

5. Filip LESZCZYŃSKI

 • -Zadbajmy o każdy fyrtel. Wspierajmy różnorodne formy edukacji kulturalnej, tworzenie nowych świetlic, bibliotek i osiedlowych domów kultury. Wdróżmy program zapobiegający aktom wandalizmu na naszych osiedlach.
 • - Miasto, które zatroszczy się o seniorów. Sprawmy by Poznań był miastem godnej starości. Potencjał seniorów zasługuje na wsparcie. W ramach Związku Miast Polskich zaproponujmy nową inicjatywę turystyki senioralnej.
 • - Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni. Przywróćmy ludziom godność i wiarę we własne możliwości. Czas na efektywny program wsparcia powrotu na rynek pracy i integracji społecznej. Wspierajmy działalność kulturalną i sportową w spółdzielniach mieszkaniowych.
 • - Miasto oddychające pełną piersią. Czas na antysmogowy plan maksimum! Przeznaczmy miejskie środki na budowę nowych zieleńców i zadrzewienie naszych osiedli.
 • - Więcej przestrzeni dla lokalnych inicjatyw. Sprawmy by każda dzielnica posiadała przestrzeń dla integrowania swoich społeczności. Miejsce dostępne dla mieszkańców, w której nieodpłatnie będzie można zorganizować np. punkt wymiany książek, zebranie wspólnoty mieszkaniowej czy turniej gier planszowych.
FACEBOOK KANDYDATA

6. Teresa PIASNA

Radna Osiedla Ogrody, aktywistka,przedsiębiorczyni. Jestem rodowitą Poznanianką, szczęśliwą żoną i matką trojga dzieci.

Moim priorytetem dla miasta jest: rewitalizacja przestrzeni zielonych, z przeznaczeniem na rekreację i spotkań mieszkańców, wykorzystanie obiektów-pustostanów na miejską działalność kulturalną m.in biblioteki, organizacje wydarzeń kulturalnych, wykorzystanie terenu przestrzennego na budowę parkingu przy ul. Polska - Dąbrowskiego, dla przesiadających się w komunikację miejską na OGRODACH.

Mówię NIE zawłaszczaniu terenów miejskich na budowę galerii handlowych czy supermarketów w mieście Poznań.

7. Sebastian MAZUREK

Mam 45 lat. Wspólnie z żoną, synem i dwójką kotów prowadzimy gospodarstwo domowe na poznańskim Grunwaldzie.

Z zawodu jestem informatykiem. Pracuję w dużej firmie świadczącej usługi logistyczne. Wolny czas poświęcam działaniom zmierzającym do poprawy bytu ogółu mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.

Pełniąc funkcje w poznańskich strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej angażuję się w działania społeczne, których cele można podsumować hasłem „By Poznaniakom żyło się lepiej”.

Włączam się w działania proekologiczne w szerszym zakresie, wspierając m.in. organizację ekologiczną WWF Polska, której misją jest budowanie przyszłości, gdzie ludzkość żyje w zgodzie z naturą.

Uważam, że każda osoba jest zobowiązana do dbania o czystość otaczającego nas środowiska. To od naszych działań w dużej mierze zależy stan rzek, powietrza i zieleni w otaczającej przestrzeni.

Oddając głos na moją kandydaturę głosujesz na:

 • - czystszy i zielony Poznań,
 • - Poznań przyjazny mieszkańcom,
 • - rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w naszym mieście,
 • - rozsądny rozwój sieci dróg rowerowych w Poznaniu

8. Michał KOSICKI

Ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem pracownikiem organizacji pozarządowej zajmującej się promocją wiedzy akademickiej oraz wsparcia procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Już drugą kadencję jestem Radnym Osiedla Grunwald Północ. Do tej pory mogę się pochwalić zdobyciem finansowania na realizację skweru przy ul. Ognik, remontu dachu i kompleksu boisk wraz z placem zabaw w szkole podstawowej nr 91. Od 2 lat promuję idee budowy ogrodu sensorycznego na Grunwaldzie. Jestem zaangażowany w rozwój lokalnej biblioteki i powstanie swoistego domu kultury na Grunwaldzie. Prowadzę mikroblog o osiedlu na portalu Facebook.

Wierzę, że dialog jest kluczem do porozumienia dlatego bliska mi jest idea konsultacji społecznych. Obszary, jakimi zajmę się w Radzie Miasta, to edukacja, obywatelski Poznań, zieleń miejska i sport.