POWRÓT

1. Anna WACHOWSKA-KUCHARSKA

Radni mają reprezentować obywateli i obywatelki Poznania. Uważam, że usługi publiczne mają działać sprawnie i nie mogą być nieustannie podrażane. Poznań to nasze miejsce do życia dlatego jego przestrzeń powinna być dostępna dla wszystkich bez barier. Wiem jak planować i wykonywać inwestycje. Przez 8 lat w Radzie Osiedla zbudowałam drogi i chodniki, w tym chodnik przy ul. Naramowickiej, ścieżki rowerowe, place zabaw, np. przy ul. Jasna Rola. Pozyskałam środki unijne na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 48. Właśnie kończy się rozbudowa Przedszkola nr 16, o którą zabiegałam. W tym co robię jestem zdeterminowana dlatego doprowadziłam do budowy kanalizacji dla tych placówek oświatowych. Konsekwentnie przeciwstawiałam się likwidacji szkół i przedszkoli. Pomysł na bezpłatne korepetycje i półkolonie dla dzieci podczas wakacji to także moja inicjatywa. Ocalony Rezerwat Żurawiniec sprawia wiele radości mieszkańcom i mieszkankom dlatego, że to co robię jest moją misją. Organizuję Kino Letnie i imprezy kulturalne na północy Poznania. Od 2011 przekonuję, że konieczna jest budowa tramwaju na Naramowice i mieszkań komunalnych. Poznań może być miastem, w którym wszyscy będziemy czuć się dobrze. Dlatego będę zabiegać o więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, o stworzenie programu wspierającego rodziny w opiece nad starzejącymi się rodzicami, o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, o dostęp do kultury na peryferiach, o lepszą infrastrukturę. Codziennie uczciwie działam na rzecz naszego miasta. Wiem, że moje zamiary to także Państwa cele i marzenia.

FACEBOOK KANDYDATKI

2. Bożena STRADOWSKA-ADAMSKA

Radca Prawny. Wykładowca prawa pracy. Angażuje się w działalność samorządu radcowskiego w Poznaniu. Od 16 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Krzyżowniki- Smochowice Jestem przewodniczącą Zarządu oraz przewodniczącą Rady Osiedla.

W Radzie Miasta zajmę się tym co najważniejsze:

 • - ochroną zachodniego klina zieleni Miasta, ochroną Jeziora Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałki oraz tworzeniem nowych terenów zielonych,
 • - poprawą bezpieczeństwa wewnątrz osiedli
 • - przebudową ulicy Obornickiej,
 • - szybkim tramwajem na Podolany,
 • - domem seniora,
 • - pływalnią na każdym osiedlu, zwłaszcza na obrzeżach Miasta,
 • - większym dostępem do żłobków i przedszkoli

3. Przemysław CZECHANOWSKI

Ochrona ładu urbanistycznego.

Piątkowo jest unikalnym założeniem urbanistycznym, projektowanym z myślą by człowiek, a nie zysk był priorytetem. Zdecydowanie sprzeciwiam się „dogęszczaniu” zabudowy w naszej dzielnicy. Domagam się uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla całego Piątkowa!

Przyjazna komunikacja.

Zmorą Piątkowa są korki na drogach wylotowych. Rozwiązaniem będzie stworzenie w pobliżu Kampusu UAM centrum przesiadkowego z parkingami P&R dla przyjeżdżających do miasta połączonego z przystankiem kolei metropolitarnej. Wskazany jest też tramwaj na Strzeszyn. Absolutny priorytet to remont ul. Obornickiej.

Zielone Piątkowo.

Piątkowianie potrzebują zielonych miejsc do odpoczynku i rekreacji. Konieczna jest ochrona przyrody będącej pozostałością po folwarku Piątkowo. Każde z osiedli powinno mieć park miejski z oczkami retencyjnymi zapewniający bioróżnorodność gatunkową.

Kultura i dziedzictwo.

Każde z osiedli winno posiadać centrum społeczne będące miejscem spotkań, działalności kulturalnej i edukacyjnej przez mieszkańców dla mieszkańców realizowanej. Powinniśmy zrealizować planowany od lat projekt Muzeum Ziemi przy Rezerwacie Meteorytów Morasko.

FACEBOOK KANDYDATA

4. Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA

Jestem poznanianką, społeczniczką. Mieszkam od urodzenia na jednym z pierwszych osiedli, które zbudowano w 1933r. na Naramowicach przy ulicy Sarmackiej. 16 lat temu założyłam Stowarzyszenie Sarmacka, by pomagać sąsiadom w problemach mieszkaniowych uważam, że każdy ma prawo do dachu nad głową. Działam w Radzie Osiedla Naramowice. Jestem wice przewodniczącą zarządu. Budowa i remonty dróg, chodników, rozbudowa SP nr 48 i Przedszkola nr 16, dociągnięcia brakującej sieci kanalizacyjnej, lepszy i dostępny transport, kolejne place zabaw to moje sukcesy. Wspieram działania chroniące tereny zielone przed zabudową. Organizuje wydarzenia, które sprawiają, że powstaje wspólnota i mieszkańcy integrują się. Kandyduję do Rady Miasta, bo Poznań powinien być miastem, do którego wszyscy mamy dostęp na równych prawach.

5. Klaudia SIUTKOWSKA

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym i spadkowym. Oczekujemy z mężem i córeczką przyjścia na świat naszego drugiego dziecka.

Z powodzeniem łączę rozwój i pracę zawodową z życiem rodzinnym, dowodząc, że sukces wymaga harmonii pomiędzy tymi obszarami. Prowadzę trzy kancelarie. Jestem charyzmatyczna, otwarta, odważnie i rzetelnie podejmuje nowe zadania.

W Radzie Miasta będę zabiegać m.in.:

 • - o większy dostęp do żłobków i przedszkoli,
 • - o tworzenie terenów rekreacyjnych
 • - o bezpieczeństwo i poprawę życia mieszkańców

6. Wojciech WESOŁOWSKI

Pracuję jako mistrz w autoryzowanym serwisie obsługi samochodów. Znam się na tym, co robię. Działam społecznie w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu. Od 12 lat jestem prezesem Koła Wędkarskiego „Naramowice”. Bliskie jest mi środowisko naturalne akwenów wodnych. Od wielu lat dbam o czystość rzeki Warty i przyległych do niej terenów zielonych. Jestem sprawnym organizatorem. Wraz z kołami wędkarskimi Okręgu Poznańskiego, porządkujemy tereny nadwarciańskie oraz tereny okolicznych jezior i stawów. Czas by miasto wróciło nad rzekę.

7. Krzysztof GMEREK

Mam 43 lata. Poznaniakiem jestem od urodzenia. Na Piątkowie mieszkam od 1984 roku. Interesuje mnie wszystko, co związane z Poznaniem, jego potrzebami, rozwojem i pomyślnością, szczególnie w odniesieniu do miejsca, w którym mieszkam.

Od 2004 r. jestem Członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, a od 2016 r. jestem jego Wiceprezesem. W ramach działalności społecznej w TMMP realizuję m.in. autorski projekt Warsztatów Edukacyjnych dla Dzieci i Młodzieży. W roku bieżącym organizuję XII Edycję Warsztatów. Do tej pory udział w nich wzięło ponad 5000 uczniów, z ponad 40 poznańskich szkół. Jestem także Wiceprzewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania – IV kadencja. Pełnię też obowiązki ławnika przy Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od dwunastu lat pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Wiem dobrze,"co boli" poznaniaków i wiem co, oraz jak zrobić, aby mieszkało się nam w Poznaniu na co dzień lepiej i wygodniej. Jeśli zdecydują się Państwo poprzeć moją kandydaturę, dołożę wszelkich starań, by zapewnić zwłaszcza edukację lokalną dzieciom i młodzieży, m.in. poprzez przywrócenie roli domów kultury w tworzeniu naszej lokalnej społeczności.

8. Patryk MARCINIAK

Jestem Poznaniakiem od urodzenia. Mam 32 lata. Skończyłem studia na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Od 2011 roku działam w Radzie Osiedla na poznańskim Umultowie. Natomiast od 2016 roku jestem członkiem Stowarzyszenia La Spartakus, które organizuje m.in biegi charytatywne.

Jestem osobą dobrze zorganizowaną, konsekwentną w realizacja zadań i celów, dociekliwą w poznawaniu problemów społecznych. Dużo czasu poświęcam na kontakty środowiskowe i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami mojej okolicy.

Jako radny będę działał w następujących obszarach:

 • - Ścieżki pieszo-rowerowe nie tylko w centrum miasta ale również w ościennych osiedlach takich jak: Umultowo, Radojewo, Morasko. Jest coraz więcej stacji rowerowych jednak brakuje bezpiecznych tras.
 • - Zwiększenie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez organizowanie turniejów sportowych tj. turnieje piłki nożnej, oraz zawody biegowe. Uważam, że pozytywne zachęcanie do sportowego i aktywnego trybu życia jest ważne.
 • - Poprawa czystości oraz porządku na ulicach, przez rozmieszczenie większej ilości pojemników na odpady. Osiedla borykają się z tym problemem od dłuższego czasu przez zaleganie miedzy innymi wielkogabarytowych odpadów.